Skatt & deklarationer

Vi hjälper dig med dina och ditt företags deklarationer

Deklaration är ett samlingsnamn för en inkomstdeklaration som lämnas årligen eller exempelvis en momsdeklaration som lämnas varje månad, var tredje månad eller en gång per år. En deklaration kan även vara ett begrepp på den arbetsgivardeklaration som lämnas till skatteverket varje månad för uppbörd av skatt och sociala avgifter på lön till anställda.

För dig som fåmansdelägare är det viktigt att ha koll på din deklarationsblankett K10. Det är på denna som din möjlighet till lågbeskattad aktieutdelning redovisas. Det kan vara mycket viktigt att ta ut rätt lön för att åtnjuta de förmånliga skattereglerna – stäm gärna av ditt löneuttag senast i december varje år med oss.

Vi kan även hjälpa till i speciella situationer där det är viktigt att ha god kunskap om skattereglerna. Det kan t ex vara frågor kring moms, företagsöverlåtelse, generationsskifte m m.

 

Tjänster inom skatt & deklarationer

  • Inkomstdeklaration
  • Momsdeklaration
  • Skattedeklaration
  • Skattekonto
  • K10
  • Skatterådgivning