Dina redovisningsbehov samlade under ett tak.

Vi är en professionell fullservicebyrå inom ekonomi och redovisning som strävar efter nära och långsiktiga relationer med våra kunder.

Vi hjälper dig med stödåtgärder med anledning av Covid-19

Karensavdraget slopas

Karensavdraget slopas genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukperioden. Slopadet innebär inte att arbetsgivare ska låta bli att göra karensavdrag, utan att Försäkringskassan kommer att betala ut en dags sjukpenning direkt till den som är sjuk och får ett karensavdrag från sin sjuklön.

Ersättning för sjuklönekostnader

Staten tar över hela sjuklöneansvaret under april och maj. Arbetsgivare ska fortfarande betala ut sjuklön till de anställda, men kommer att få ersättning av staten genom systemet med ersättning för sjuklönekostnader. Hanteringen av stödet kommer att framgå av en regeringsförordning.

Sjukpenning till egenföretagare

Även egenföretagare med F-skatt (enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag) ska kompenseras vid sjukdom och få en schabloniserad sjukpenning för upp till fjorton karensdagar i sjukperioden från och med 11 mars.

Slopat krav på läkarintyg

Kravet på läkarintyg från och med åttonde sjukdagen slopas tillfälligt för att avlasta sjukvården. Försäkringskassan har också beslutat att läkarintyg inte ska krävas förrän tidigast dag 22 vid ansökan om sjukpenning.

Anstånd med skatteinbetalningar

Det ska vara möjligt att få anstånd i upp till ett år med inbetalningen av högst tre månaders moms, arbetsgivaravgifter och preliminärskatteavdrag. Det ska även vara möjligt att få anstånd med helårsmoms som redovisas från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021.

Korttidspermittering

Regler om korttidspermittering föreslås träda i kraft 7 april men tillämpas från och med den 16 mars. Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten står för en större kostnad. Arbetstagaren ska få ut minst 92,5% av lönen vid en sådan permittering.

Tre fasta nivåer för arbetstidsminskning:

Det finns tre fasta nivåer för arbetstidsminskning: 20, 40 eller 60%. Det är endast vid arbetstidsminskning på dessa nivåer som stöd för korttidspermitteringen gäller. För att få rätt till stöd ska en anställds löneminskning uppgå till:

  • 4 % av lönen om arbetstidsminskningen är 20 %
  • 6 % av lönen om arbetstidsminskningen är 40 %
  • 7,5 % av lönen om arbetstidsminskningen är 60 %

De totala lönekostnaderna inklusive arbetsgivaravgifter ska fördelas på följande sätt beroende på hur stor arbetstidsminskningen är:

Nivå
Arbetstidsminskning
Löneminskning
Arbetsgivare
Stat
1
20%
4%
1%
15%
2
40%
6%
4%
30%
3
60%
7,5%
7,5%
45%

Förslaget innebär att arbetsgivaren får minskade arbetskraftskostnader med ca 19, 36 respektive 53%. Enligt förslaget ska det finnas ett lönetak på 44 000 kr. Ett krav för godkännande är att det finns ett centralt eller lokalt avtal om korttidspermitteringen. Finns inget centralt eller lokalt avtal ska det istället finnas ett skriftligt avtal som tecknats med minst 70% av arbetstagarna på driftsenheten.

Förslag om en fjärde nivå för arbetstidsminskning

Regeringen föreslår nu att stöd ska lämnas även vid en arbetstidsminskning på 80% under tre månader. Det utökade stödet ska gälla från och med 1 maj 2020, och ska få tillämpas för stödmånaderna maj, juni och juli.Stödet innebär att arbetsgivaren får sänkta kostnader med drygt 70%. Och tillsammans med nedsättningen av arbetsgivaravgifter blir det sammanlagt 86% i sänkt total lönekostnad.

Kontrollbalansräkning

När det finns anledning för styrelsen i ett aktiebolag att misstänka att det egna kapitalet är mindre än hälften av aktiebolagets registrerade aktiekapital, måste en kontrollbalansräkning genast upprättas.

Företagsrekonstruktion

Företagsrekonstruktion innebär ett förfarande där ett företag, som bedöms ha en god affärsidé men som av någon anledning har råkat i ekonomiskt trångmål, kan rekonstrueras utan konkurs.

Nedsättning av socialavgifter

Arbetsgivaravgifterna sänks till 10,21% under fyra månader, dvs under mars–juni. Nedsättningen gäller högst 30 anställda per företag, och beräknas på lön upp till 25 000 kr per anställd/månad.

Egenavgifterna för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag ska för beskattningsåret 2020 sättas ned till 10,21% (ålderspensionsavgiften) på den del av avgiftsunderlaget som uppgår till högst 100 000 kr.

Statlig företagsakut

Regeringen föreslår en statlig företagsakut för att göra det lättare för företag att låna pengar. Förslaget innebär att staten ska ta 70% av risken vid långivning, genom en statlig lånegaranti. Banken ska därmed ta resterande 30% av risken. Sammanlagt 100 miljarder kr ska enligt förslaget kunna lånas ut till små och medelstora företag genom denna åtgärd.

Varje företag föreslås få låna maximalt 75 miljoner kr under högst tre år.

Låntagaren ska kunna skjuta på betalningen av ränta de första 12 månaderna av låneperioden.

Avsättning till periodiseringsfond

För att kunna skjuta på beskattning av vinst ska 100% av den skattepliktiga vinsten för 2019 kunna sättas av till periodiseringsfond, dock max 1 miljon kr. Möjlighet finns då att kvitta beloppet mot framtida förluster. Reglerna gäller enbart enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag.

Vilande företag – A-kassa

Regeringen föreslår att en företagare som blir arbetslös ska kunna ha företaget vilande under 2020, för att på så sätt snabbt kunna få fart på företaget när förutsättningarna finns.

Stöd för hyressänkningar

Riksdagen har beslutat att införa ett tillfälligt stöd till de hyresvärdar som sänker hyrorna för hyresgäster i utsatta branscher. Nu har även stödet godkänts av EU-kommissionen.

Omställningsstöd till drabbade företag

Regeringen och samarbetspartierna föreslår en ny stödåtgärd för att lindra coronautbrottets konsekvenser för landets företag. Den här gången handlar det om ett omställningsstöd som baseras på omsättningstapp. Förslaget beräknas kosta staten 39 miljarder kronor under 2020.

Stöd till de mest utsatta företagen

Omställningsstödet ska göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet. Ett exempel kan vara restauranger som behöver sälja maten som hämtmat, eller taxiverksamhet som kan ställa om till leveranser. Stödet är dock inte begränsat till någon särskild bransch, utan riktar sig till de som haft ett rejält omsättningstapp.

Omsättningstapp på minst 30 procent

Företag som vill ta del av stödet behöver ha en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret och ett omsättningstapp på minst 30 procent. Omsättningstappet beräknas på mars och april 2020 jämfört med samma period 2019.

Stödet varierar utifrån omsättningstapp

Storleken på stödet varierar beroende på hur mycket företagets omsättning minskat, och varierar mellan 22,5–75% av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader för mars och april 2020.Företag och organisationer som har F-skattegodkännande ska kunna beviljas stödet och maxbeloppet föreslås vara 150 miljoner kronor per företag. Enligt Finansdepartementets beräkningar kan det vara uppemot 180 000 företag som kan komma att ha rätt till stödet.

Administreras och kontrolleras av Skatteverket

Ansökan om stödet ska göras till Skatteverket som kan granska ett företags verksamhet både vid ansökan och vid efterkontroll. Vid presentationen av förslaget påpekades också att man har ansvar för osanna uppgifter, och vid eventuella försök till fusk, så finns fängelse i straffskalan.

Logga in Hör av dig!