Dina redovisningsbehov samlade under ett tak.

Vi är en professionell fullservicebyrå inom ekonomi och redovisning som strävar efter nära och långsiktiga relationer med våra kunder.

Pennor på ett anteckningsblock

Uppföljning & analys

Ekonomisk analys utifrån din bokföring och ditt bolags nyckeltal – ger förslag på förbättringar som leder till högre lönsamhet.

Generellt är företag dåliga på att följa upp olika aktiviteter. Om du inte vet varför en kampanj gick bra eller blev en flopp, vet du ju inte hur du ska agera nästa gång. De företag som däremot jobbar med uppföljning kan relativt enkelt skaffa sig konkurrensfördelar.

I företagets ekonomiska redovisning och statistik finns massor av värdefull information att använda för analys av effektivitet, lönsamhet m m. Kontakta gärna oss för ett möte kring analysarbete i ditt företag.

Tjänster inom uppföljning & analys

  • Lönsamhetsanalys
  • Omvärldsanalys
  • SWOT-analys (styrka, svaghet, möjligheter och hot)
  • Betalningspåminnelser
  • Kreditbedömning och bevakning kunder
  • Inkassoärenden
Logga in Hör av dig!