Dina redovisningsbehov samlade under ett tak.

Vi är en professionell fullservicebyrå inom ekonomi och redovisning som strävar efter nära och långsiktiga relationer med våra kunder.

Pennor på ett anteckningsblock

Budgetering

Styr mot ett bättre resultat.

Vi hjälper dig att planera företagets framtid i ett ekonomiskt perspektiv och att få en överblick över företagets ekonomi under det närmaste året. Detta skapar både trygghet och ger en ”röd tråd” att arbeta efter. En budget är företagets verksamhet uttryckt i siffror, en ekonomisk plan helt enkelt.

En budget är ett framtida ekonomiskt mål som du beslutat dig för att uppnå. När målen är satta gäller det att ta fram strategier och åtgärder som ska hjälpa företaget att nå målen.

Budgetering är ett viktigt verktyg i arbetet för att styra och utveckla företagets ekonomi. Att stämma av verkligt ekonomiskt utfall med planerat utfall och utifrån detta fatta relevanta beslut.

Tjänster inom budgetering

  • Resultatbudget
  • Likviditetsbudget
  • Balansbudget
  • Uppföljning
  • Avvikelseanalys
Logga in Hör av dig!