Dina redovisningsbehov samlade under ett tak.

Vi är en professionell fullservicebyrå inom ekonomi och redovisning som strävar efter nära och långsiktiga relationer med våra kunder.

Pennor på ett anteckningsblock

Årsbokslut och Årsredovisning

Vi hanterar hela bokslutsarbetet fram till färdigställandet av er årsredovisning.

Behöver ditt företag en revisor har vi utmärkta samarbetspartners.

Bokslut är en regelbunden sammanställning av ett företags bokföring. Ett bokslut innehåller en avstämd balans och resultaträkning. Med avstämd innebär att varje konto är kontrollerat så att saltot på kontot är korrekt och de utestående posterna specificerade.

För att upprätta en årsredovisning måste man först göra ett ett årsbokslut. Att göra årsbokslut handlar om att avsluta den löpande bokföringen för ett räkenskapsår. Med det menas att man sammanställer alla transaktioner under året, utför bokslutsdispositioner, ibland fonderar medel i skatteutjämningsreserver så som periodiseringsfond.

Årsredovisningen måste offentliggöras och skickas in till bolagsverket. Bokföringslagens 6 kap reglerar hur löpande bokföring skall avslutas. I lagen används begreppet årsbokslut och årsredovisning. En årsredovisning är mer omfattande än ett årsbokslut, och båda regleras innehållsmässigt av Årsredovisningslagen. En årsredovisning skall bestå av:

 • Förvaltningsberättelse
 • Resultaträkning
 • Balansräkning
 • Finansieringsanalys (gäller endast större företag)
 • Noter
 • Revisionsberättelse (om bolaget har revisor)

Tjänster inom Årsbokslut och Årsredovisning

 • Dokumentering av balansposter
 • Årsbokslut
 • Årsredovisning
 • Fastställelseintyg
 • Bolagsstämma
Logga in Hör av dig!